Vytvorenie webovej stránke určite nie je jednoduchým procesom. Web dizajnér ma mnoho náročných úloh a povinností. Medzi najdôležitejšie určite patrí dizajn a výber tej správnej typografie pre Váš web. Má to veľmi logický dôvod – väčšina z obsahu na webe je vo forme textu. Treba myslieť na to, že nikto nemá rád čítanie textov napísaných malých písmom alebo naopak, až takým veľkým, že pri čítaní strávi polku dňa len posúvaním stránky, hlavne na smartfóne. Dobre spravená typografia prinesie čitateľovi príjemný zážitok pri čítaní Vášho webu a zvýši pravdepodobnosť, že sa na Vašu webstránku ešte vráti prečítať ďalšie texty. Cieľom dizajnéra webstránky by malo byť zobraziť obsah v čo najjednoduchšej forme a v čo najvyššej kvalite.

Keďže tvorba webstránok zahŕňa mnoho aktivít a nástrah, popri práci s responzívnym dizajnom a upravovaním obrázkov sa často môže zabudnúť aj na nastavenie typografie stránky. Základnými princípmi typografie sú dobrá štruktúra textu a využitie nenápadných detailov, ktoré u čitateľa vzbudia záujem a prilákajú ho čítať viac alebo neskôr. Oproti minulosti to dnešní web dizajnéri určite majú ľahšie, keďže existuje mnoho písem, ktoré sa dajú využiť na webe a pomocou CSS kódu jednoducho upraviť. Ale tým pádom aj výber sa stále zväčšuje a správna voľba typografie je veľmi dôležitá.

Najpodstatnejšie prvky pri tvorbe typografie pre Vašu webovú stránku sú písmo a kontrast. Pri písme je dôležitá hierarchia, teda ako je daný text členený a akú má veľkosť. Netreba zabudnúť ani na medzery medzi jednotlivými slovami či odsekmi a na riadkovanie, ktoré bude nie príliš husté ale ani riedke.

Najdôležitejšou a viac menej prvou úlohou webového dizajnéra v oblasti typografie je výber toho správneho písma. Tento výber nie je jednoduchý a často typy obľúbených písem menia podľa aktuálnych trendov. Písmo by v každom prípade malo ladiť s Vašou značkou, dizajnom alebo logom či filozofiou. Najlepšie je vybrať také písmo, ktoré nepoužíva žiaden z Vašich konkurentov a dá sa unikátne identifikovať iba s Vašou stránkou. Zároveň by ste mali však dbať na to, že toto písmo je podporované všetkými najviac používanými prehliadačmi. Taktiež si treba overiť, či daný typ písma podporuje špeciálne znaky či diakritiku, hlavne ak sa chystáte tvoriť stránku určenú pre slovenský trh.

Podstatným prvkom typografie je taktiež hierarchia obsahu na webstránke. Nápisy jednotlivých sekcií, zvýraznené úseky textu či členenie textu, to všetko rozumieme pod hierarchiou. Dôležité je, aby čitateľ dokázal odhadnúť, ktorá časť textu je dôležitá a tak si čítal práve tú sekciu, ktorú chcete aby navštívil alebo sa o nej informoval. Webová stránka by mala byť prehľadná a jasná. Každý element na stránke má určitú funkciu, ale aj rôzny stupeň dôležitosti. Na prvý pohľad by malo byť jasné, ktorá časť textu je nadpis alebo poznámka pod čiarou, ktorá je pre čitateľa asi najmenej zaujímavá. Riadkovanie je dôležité na to, aby sa text dal dobre čítať a bol atraktívny pre oko čitateľa. Tak sa čitateľ môže rozhodnúť stráviť na Vašej stránke dlhší čas, prípadne prečítať si viac článkov.

A nakoniec ešte spomenieme ďalšiu dôležitú súčasť typografie a tou je kontrast. Je dôležité, že text a pozadie sú od seba jasne a prehľadne oddelené a odlíšené. Zlepšuje to čitateľnosť textu a pritiahne pozornosť aj starších čitateľov.