PHP je skriptovací jazyk, ktorý je vykonávaný na strane serveru a vkladaný do bežného HTML kódu. Čo to znamená? Každú stránku, ktorá obsahuje PHP skripty, server najprv zoberie a vykoná všetky príkazy v PHP, ktoré sú na stránke uvedené. Neskôr pošle klientovi už čistý HTML kód, ktorý je výsledkom bežania skriptu. Príkazy PHP sú vkladané priamo do HTML kódu a sú oddelené tagmi.

PHP je veľmi všestranný jazyk, v ktorom sa dá relatívne ľahko naprogramovať spravodajský server alebo online obchod – împrumut rapid – credit247.ro. Dáta sa môžu ukladať buď do obyčajných textových súborov alebo do databázy. Hračkou je spracovávanie dát z formulárov, jednoducho vytvoríte rôzne online testy alebo naprogramujete kvalitný reklamný systém. PHP sa vkladá do kódu HTML, takže pre tvorbu PHP skriptu zvyčajne stačí akýkoľvek bežný HTML editor, akým je napríklad Poznámkový blok.

PHP kód sa píše priamo do stránky, podobne ako HTML. Aby sa teda poznalo, odkiaľ až pokiaľ PHP siaha, je nutné označiť nejaký začiatok a koniec skriptu. Súbory PHP sa ukladajú s príponou .php nie na disk, ale na webovú adresu, kde je Vaša stránka na webe uložená. Ak máte na Vašej stránke PHP kód, mali by ste po jej načítaní vidieť už iba konečný vložený text, ktorý by sa mal zobraziť bez PHP kódu. Tento sa spracoval na servery a už je vidno iba jeho výstup. Samotné príkazy sa oddeľujú bodkočiarkou a pre lepšiu prehľadnosť píšeme každý príkaz do nového riadku, aj keď to PHP priamo nevyžaduje. Naopak, ak zabudneme bodkočiarku nastáva problém a práve toto býva častým dôvodom pre chybové hlášky. Z tohto dôvodu je lepšie používať editor, ktorý takéto chyby v syntaxe identifikuje predtým, než nahráte súbor na Vašu webstránku.

Aby sa uľahčila identifikácia jednotlivých príkazov, je možné do skriptu pridať pomocou dvoch lomítok na začiatku komentár, ktorý sa pri spracovaní skriptu ignoruje a slúži napríklad pri testovaní, ak chcete označiť zmenu kódu. Ďalším prvkom kódu sú príkazy. Základných príkazov je niekoľko a medzi nich určite patrí Echo. Echo vpisuje text do stránky. Druhým významným príkazom je Include. Tento príkaz vloží do stránky obsah zadaného súboru. Je to teda napríklad spôsob, ako mať spoločnú hlavičku webu v jednom súbore a vkladať ho do všetkých stránok. Existuje taktiež príkaz Require, ktorý funguje úplne rovnako ako príkaz Include. Jediný rozdiel je v prípade, keď vkladaný súbor neexistuje. Pri príkaze Include sa vygeneruje varovanie a pokračuje sa v načítavaní skriptu, zatiaľ čo pri príkaze Require sa vygeneruje fatálna chyba a ukončí sa spracovanie skriptu.

Každá HTML stránka by mala mať hlavičku, ktorá obsahuje minimálne titulok a zvyčajne aj definíciu s kódovaním. Na úplnom začiatku dokumentu je vhodné mať značku Doctype. Na jednom webe si zvyčajne vystačíme s jedným kódovaním a titulkom.

Pozrime sa ešte na jednu časť PHP jazyka a to je funkcia. Funkcia je oddelení kus kódu, ktorý má svoje meno a práva podľa tohto mena sa dá spustiť. Jedným spustením príkazu funkcie sa dá spustiť nejaký zložitejší výpočet, a to z rôznych miest, bez toho, aby sme zakaždým museli vypísať všetky príkazy tohto výpočtu. Funkciu spustíme uvedením jej názvu, ktorý je nasledovaný guľatými zátvorkami a ukončený bodkočiarkou.