Mnoho webových stránok sa tvorí práve pomocou JavaScriptu. V nasledujúcom texte si vysvetlíme k čomu je vlastne JavaScript dobrý, kde sa používa a aký je rozdiel medzi webovou stránkou a webovou aplikáciou.

Tento programový jazyk našiel svoje uplatnenie na webe len v posledných rokoch, ale je stále viac a viac populárny. Je neoddeliteľnou súčasťou všetkých moderných webov. Trošku si teda povedzme o vzniku tohto jazyka, pretože len tak pochopíme, za akým účelom bol vytvorený a na čo mal slúžiť. Vznik jazyka je úzko spojený so vznikom jazyku Java. Jeho cieľom je tvoriť prenosné programy (pikavippi heti – alfalainaa.fi) medzi rôznymi operačnými systémami a dokonca medzi rôznymi architektúrami. Mal by mať taktiež jednoduchý syntax a mal obsahovať viac funkcií ako jeho predchodcovia, napríklad C++.

Prehliadače v 90. rokoch dokázali zobrazovať len statický HTML obsah. Nebolo možné na web vkladať žiadne interaktívne prvky. To sa teda muselo zmeniť a na rad prichádza JavaScript, ktorý sa implementuje do vtedy najrozšírenejšieho prehliadača Internet Explorer. Implementácia bola však problematická, pretože každý internetový prehliadač si túto robil sám, a tak nebola štandardizovaná. V dnešnej dobe sa táto situácia zlepšila najmä vytvorením JavaScriptových frameworkov, ktoré poskytujú unifikované rozhranie a riešia odchýlky v rôznych prehliadačoch. Masívne rozšírenie JavaScriptu sa pripisuje firme Google, ktorá pri svojej aplikácií Gmail používa technológiu AJAX, ktorá je založená na JavaScripte.

JavaScript má jednu dôležitú vlastnosť, ktorá ho odlišuje od iných programovacích jazykov. Umožňuje totiž načítanie časti webových stránok bez nutnosti obnovenia okna. Nemusíte tak prejsť na novú stránku alebo počkať, kým sa Vám celý obsah znovu načíta. Dôležité je si uvedomiť, že všetky aplikácie s použitím JavaScriptu bežia na strane klienta a sú teda spúšťané v prehliadači u užívateľa. Toto je obrovský rozdiel oproti iným jazykom, ako je napríklad PHP. Ponúka sa tak možnosť tvorba dynamického menu či pridávanie rôznych kontajnerov – koroton laina, ktoré umožňujú ušetriť miesto na stránke, keďže sa napríklad roztvoria len prejdením myškou cez nich. Je to veľmi šikovné a prehľadné. JavaScript je skvelý pre formátovanie textu alebo tvorbu rôznych efektov.

Pretože odosielanie formulárov na server a čakanie na následnú odpoveď je pomalé, používa sa JavaScript tiež na validáciu webových formulárov. Napríklad ak napíšete vo formulári nesprávne Vás e-mail, webová stránka Vás na to ešte pred odoslaním upozorní a tak nie je nutné celú stránku znovu obnoviť, čo by viedlo k strate už vyplnených políčok. Je nutné si však uvedomiť, že keďže JavaScript beží u klienta, môže si ho užívateľ vypnúť alebo prepísať, a preto sa nemôžeme na takúto validáciu e-mailu spoliehať a je nutné ju skontrolovať ešte raz na serveri. Výhodou JavaScriptu je však pohodlnosť a efektívnosť bez zbytočného načítania stránky.

V poslednej dobe sa objavujú v JavaScripte aj hry a vytláča tak platformu Flash. Taktiež podporuje kreslenie veľmi rýchlej vektorovej grafiky. JavaScriptová aplikácia je multiplatformová a funguje na akomkoľvek zariadení, kde je internetový prehliadač. Môže sa jednať o počítač, tablet alebo telefón.

JavaScript sa zaraďuje medzi jazyky interpretované, čo znamená, že je vykonávaný podľa svojho zdrojového kódu. Jazyk obsahuje iba jeden numerický typ, string pre text, boolean pre pravdivostnú hodnotu a object pre čokoľvek iné. Tím, že zdrojový kód sa ukladá u klienta, môže ho každý zobraziť, prepísať alebo uložiť.